Maria José da Silva

Maria José da Silva

Ex-Membro da MSAD

In memorian

Instrumentadora e Massoterapeuta estética, corporal e facial masculina e feminina

Membro desde os 90 anos da AD (2001) - 2012.